Vložkování komínů

serv04Provádíme vložkování komínů pro všechny druhy paliv. Záruky bezpečnosti a kvality námi instalovaných materiálů Vám zaručí vysoký a dlouhodobý účinek vložených finančních prostředků. 

Vložkování komínů je nejrozšířenější způsob sanace stávající spalinové cesty, která již nevyhovuje bezpečnému provozu, či požadavkům na spalinovou cestu určenou pro nový spotřebič. Současné spotřebiče mají požadavky na spalinovou cestu zcela odlišné od spotřebičů dřívějších. Jedná se zejména o potřebu odolnosti proti vlhkosti, nenasákavost a schopnost bezpečného odvodu spalin s nízkou teplotou na hrdle spotřebiče.