Ceník

POZOR, UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH!

Kominická služba Cena
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – pevná paliva Individuálně dle znečištění a přístupu ke komínu
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – kapalná paliva Individuálně dle znečištění a přístupu ke komínu
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – plynná paliva Individuálně dle znečištění a přístupu ke komínu
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – kondenzační kotel Individuálně dle znečištění a přístupu ke komínu
Čištění spalinové cesty – pevná paliva Individuálně dle znečištění a přístupu ke komínu
Zpráva o kontrole Individuálně
Likvidace sazí a dehtu dle zák. č. 185/2001 Sb. – o odpadech 100,- Kč / 10l
Kontrola inspekční kamerou se záznamem 1000,- Kč
Měření komínového tahu 200,- Kč
Strojní čištění 150,- Kč/m
Frézování komínového tělesa 800 Kč/m
Vložkování Nutné individuální posouzení
Doprava Individuálně

Ceny pro obyvatele obce Řevničov – ceny s DPH

Kominická služba Cena
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – pevná paliva 300,- Kč
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – kapalná paliva 250,- Kč
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – plynná paliva 250,- Kč
Čištění spalinové cesty vč. zprávy o kontrole – kondenzační kotel 200,- Kč

 

Ceny jsou smluvní

Saze a dehty se ukládají do nádob připravených majitelem objektu nebo uživatelem spotřebiče a jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad. Jsou majetkem objednatele, který je vyprodukoval a jejich likvidace se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Volně uložené (vymetené) saze jsou velmi hořlavé a lehce se vznítí např. od nedopalku cigarety.

JSME PLÁTCI DPH!