Kontrola komínů

serv02Kontrola spalinové cesty je POVINNÁ pro všechny provozovatele palivových spotřebičů každý rok, vyjma staveb určených pro rodinnou rekreaci a spalinové cesty od kondenzačního kotle, kde je lhůta upravena na dva roky.

ZPRÁVY „OD STOLU“ NEVYSTAVUJEME!!!

Kontrola spalinové cesty bývá často zaměňována s pojmem revize spalinové cesty. Jedná se o dva rozdílné úkony ze strany kominíka lišící se zejména v provedení, kvalifikaci osoby provádějící tyto úkony a v neposlední řadě ceně.

Revize spalinové cesty je vyžadována zjednodušeně řečeno pro kolaudaci objektu, při změně druhu paliva, výměně spotřebiče za jiný typ, po komínovém požáru a při vzniku trhlin u používané spalinové cesty.

Kontrola spalinové cesty je opět zjednodušeně řečeno potřeba každý rok a potvrzení o jejím provedení je vyžadováno v případě požáru pojišťovnou, či Hasičským záchranným sborem.

Kontrola spalinové cesty zahrnuje