Péče o Váš komín

Od návrhu, přes montáž, po údržbu.

NOVÉ ZÁKAZNÍKY V SOUČASNÉ DOBĚ NEJSME SCHOPNI V RÁMCI ZACHOVÁNÍ KVALITY SLUŽEB PRO STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY USPOKOJIT.

Prosíme nové zákazníky, aby akceptovali tento stav a nevolali na uvedené kontakty. Většinu dne se pohybujeme ve výškách a není možné telefony vyřizovat. Z časových důvodů nejsme schopni volat na zmeškané hovory zpět.

Naše firma se zabývá veškerými kominickými pracemi v okrese Rakovník a Kladno. Po domluvě jsme schopni realizovat zakázky i mimo tento region. V regionu Ústeckého kraje úzce spolupracujeme s firmou ŠP Kominictví. Veškeré práce jsou prováděny zejména v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb. – o Hasičském záchranném sboru a o změně některých zákonů (zákon o HZS), vyhláškou č. 34/2016 Sb. – o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, schválených Technických pravidel pro kontrolu, vložkování a čištění spalinových cest a dalšími souvisejícími předpisy. Služby kominictví nabízíme mimo jiné ve městech Kladno, Slaný, Rakovník a Řevničov. Za práci našeho kominictví ručíme. Podívejte se na ukázky některých našich prací.

  • Zajistíme péči o Váš komín od jeho návrhu, přes montáž, až po následnou údržbu. Vždy používáme pouze kvalitní materiály s příslušnou atestací.
  • Spokojení zákazníci jsou pro nás vždy na prvním místě.
  • Veškeré kominické práce jsou prováděny pouze při zajištění bezpečného přístupu ke spalinové cestě (komínovému tělesu).

Stav a provedení spalinové cesty musí zajistit bezpečný odvod a rozptýlení spalin do volného ovzduší za všech provozních podmínek!

Služby

V Řevničově LEVNĚJI

Pro obyvatele obce Řevničov jsou naše služby výhodnější!
To mě zajímá