Frézování komínu

serv05Provádíme klasické frézování komínových průduchů. Tento postup je nejčastěji spojován s vložkováním komínů.

Při frézování komínu lze odebrat maximálně jednu třetinu stávajícího materiálu, ze kterého je komín postaven.

Frézovat lze všechny zděné komíny i komíny lehce lomené. Důležitým faktorem je statika komínu, kterou je nutné před frézováním vždy posoudit. Nelze frézovat kov, kámen, železobeton, keramika, azbestové vložky.

Frézování provádíme z důvodu